fdsfds

Свържи се с нас

Гаранция и сервиз

ЦЕЛЗИ е оторизиран представител на марката MAXA за България, която е сред най-добрите производители на климатични системи с богато портфолио от модели и решения, покриващи всички изисквания на клиентите и отговарящи на нуждите на пазара.

Гаранция

Гаранцията обикновено включва следните основни аспекти:

Срок на гаранция

Срокът на гаранцията може да варира в зависимост от конкретния продукт, но обикновено се предлага гаранция от 24 месеца до 5 години. При закупуването на продуктите на MAXA вие ще получите гаранция, съпътствана от пълния пакет от документи и ръководства за правилна експлоатация на машината.

Гаранционно покритие

Гаранцията обикновено покрива елементите и компонентите на климатичната система, които се считат за дефектни или с неизправности поради производствени грешки.

Условия на гаранцията

Важно е да се спазват условията на гаранцията, включително правилната инсталация, която e съпроводена от протокол за инсталация и първи пуск, където трябва да са спазени всички точки, зададени по препоръка на MAXA от инсталатора на машината. Неизпълнение на тези условия може да доведе до анулиране на гаранцията.

Сервиз

ЦЕЛЗИ предоставя гаранционен сервиз, който включва безплатен ремонт или замяна на дефектни или неизправни части и компоненти на всички машини от портфолиото на MAXA по време на срока на гаранцията и такива, които са с изтекъл или продължен гаранционен срок.

След изтичането на срока на гаранцията продуктът може да бъде подложен на платен следгаранционен сервиз. За информация относно условията и цените на следгаранционния сервиз свържете се с нас или с оторизирания от нас сервизен център.

За да се възползвате от гаранционния сервиз, следвайте тези стъпки:

Свържете се с дилър от партньорската мрежа на Celsi

Ако забележите проблем с продукта, свържете се с оторизиран сервиз или инсталатора, който е монтирал машината. Те ще ви предоставят информация относно процедурата за гаранционен ремонт.

Осигурете коректно попълнена документация

Нужно е да предоставите документ като гаранционна карта или касова бележка, за да потвърдите правото си на гаранция. Това е важна стъпка за идентифициране на продукта и датата на закупуване.

Ремонт или замяна

Гаранционният сервиз ще извърши необходимия ремонт или замяна на дефектните части в съответствие с условията на гаранцията.

Процес на рекламация

В случай на проблем или неизправност с продукта следвайте тези стъпки за рекламация

1

СТЪПКА

Свържете се с търговеца

Ако сте закупили продукта през търговец, свържете се с него преди да предприемете други стъпки. Те могат да ви предоставят информация и помощ по отношение на гаранцията и рекламацията.

2

СТЪПКА

Свържете се с оторизиран сервиз

Ако проблемът не може да бъде решен чрез търговеца, свържете се с оторизирания сервизен център на Целзи, който ще ви насочи как да подадете рекламация.

3

СТЪПКА

Осигурете информация и документация

Обяснете детайлно проблема с продукта и представете необходимата документация, включително гаранционната карта и касовата бележка. Важно е да се запази всичката съответна документация и да се спазват указанията на MAXA и оторизирания сервизен център при рекламация на продуктите.

4

СТЪПКА

Заявете
рекламация

Оторизираният сервиз ще прегледа продукта и ще определи дали проблемът е гаранционен. След това ще извърши необходимия ремонт или замяна на продукта.

Намери продуктите на MAXA

Избери най-подходящия партньор, на който да се довериш за своята нова климатична инсталация.

Търсачка: