fdsfds

Свържи се с нас

Общи условия

Този уебсайт се управлява от “Целзи” ЕООД. В сайта термините “ние”, “нас” и “нашата” се отнасят до “Целзи” ЕООД. “Целзи” ЕООД предлага този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас, потребителя, при условие, че приемете всички посочени тук условия, правила и известия.

Чрез посещение на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, Вие се ангажирате с нашата “услуга” и се съгласявате да спазвате следните условия (“Правила и условия”), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребителите, които са доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници.

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за предложение, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте на пълнолетна възраст в държавата или провинцията си на пребиваване и сте ни дали вашето съгласие.

Нямате право да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито пък вие, при използването на Услугата, може да нарушите законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Не трябва да предавате вируси или кодове с разрушителен характер.

Нарушаването или неспазването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на достъпа Ви.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услугата на някого по каквато и да е причина по всяко време.

Разбирате, че съдържанието ви (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания по различни мрежи; б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, ползването на Услугата или достъп до Услугата или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези условия.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се търсят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на Ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 – МОДИФИЦИРАНЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или всяка част или съдържание от нея) без предизвестие.

Ние няма да носим отговорност пред вас или някоя трета страна за промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни само онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само в съответствие с правилата ни за връщане.

Направихме всичко възможно, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят, който виждате ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по усмотрение на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.

Ние не гарантираме, че качеството на всякакви продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените на човек, домакинство или поръчка количества. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с адреса за електронна поща и / или фактура / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които според нас, изглежда, се поставят от дилъри, или дистрибутори.

Приемате да предоставяте актуални, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин. Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и номерата на кредитните карти и датите на валидност, за да можем да приключим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщания.

РАЗДЕЛ 7 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които не наблюдаваме, нито контролираме, нито въвеждаме.

Вие приемате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти “както е” и “на разположение” без никакви гаранции, представителства или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваша отговорност и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния трети доставчик (доставчици).

В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително и пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също подлежат на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Някои съдържания, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да Ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието, или точността и ние не гарантираме, и няма да носим никаква отговорност за материали, или уебсайтове на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ако по наша поръчка изпратите определени конкретни изявления (например записи в конкурси) или без да получите искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (Колективно “коментари”), вие се съгласявате, че можем по всяко време без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме на каквито и да било носители коментарите, които ни изпращате. Ние нямаме задължение (1) да запазим коментарите си поверително; (2) да платим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на коментарите.

Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение, като незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг начин неприемливи или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че коментарите ви няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност, друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически, други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали, да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата, или друг свързан сайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой различен от вас, или да ни подведете по друг начин с нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за точността им. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да сменим или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си).

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуването, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се укаже, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, Ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (А) за незаконна цел; Б) да прикани други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (В) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; Г) да нарушава правата на интелектуална собственост на други лица; Д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нанасят вреда, клеветят, пренебрегват, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; Е) да представи невярна или подвеждаща информация; Ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; З) да събира или проследява личната информация на други лица; (И) спам, фиш, фар, претекст или паяк; Й) за всяка нецензурна или неморална цел; или (К) да се намесва или заобикаля защитните елементи на Услугата или свързания с нея уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 – ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашите услуги ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат винаги точни или надеждни.

Съгласявате се, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време, без предизвестие за вас.

Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш личен риск. Услугата и всички продукти, които ви се предоставят чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени “както са” и “налични” за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, Включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай ЦЕЛЗИ, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да е наранявания, загуби, претенции или каквито и да е преки, косвени, (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, включително, без да се ограничават до загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни щети, произтичащи от използването от вас на която и да е услуга или на каквито и да е продукти, закупени с услугата, или за какъвто и да било друг иск, свързан по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но без да се ограничава до грешки или пропуски в съдържание, или всяка загуба или повреда от какъвто и да е вид, настъпила в резултат на използването на услугата или на друго съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и ако е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната позволена от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате ЦЕЛЗИ ООД. и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители. Включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване на услугата или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – РАЗРЕШАВАНЕ

В случай че някоя от клаузите на настоящите Условия за ползване е определена като незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба трябва да бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част се счита за отделена от настоящите Общи условия на Услугата, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и пасивите на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Тези Общи условия са ефективни, ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наше усмотрение Вие се провалите или подозирате, че сте се провалили, да се съобразявате с каквито и да било условия или разпоредби на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорен за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; И / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражняваме или да прилагаме каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Общи условия и всички правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват пълното споразумение и разбиране между вас и нас, и уреждаме използването на Услугата от вас, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, писмено или устно, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкуват спрямо лицето, което изготвя текста.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всички промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

Търсачка: