fdsfds

Свържи се с нас

Какво представляват високотемпературните термопомпи

Какво представляват високите термопомпи - предимства на новата технология

Високотемпературни помпи на газ R 290: Ефективно и устойчиво отопление и охлаждане

Високотемпературните помпи на газ R 290 са вид климатична техника, която предлага редица предимства пред традиционните помпи, включително по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP), по-малко замърсяване на въздуха, по-висока ефективност и по-ниски разходи за поддръжка.

Как работят високотемпературните помпи на газ R 290?Високотемпературна термопомпа

Високотемпературните помпи на газ R 290 работят по същия принцип като традиционните помпи, но използват хладилен агент R 290 като работно вещество. R 290 е естествен газ, който е по-малко замърсяващ от традиционните хладилни агенти, като R 410A и R 32.

В процеса на отопление, високотемпературната помпа на газ R 290 абсорбира топлина от околната среда и я пренася в помещението. В процеса на охлаждане, помпата абсорбира топлина от помещението и я изхвърля в околната среда.

Предимства на високотемпературните помпи на газ R 290

  • По-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP). GWP е мярка за това колко един хладилен агент допринася за глобалното затопляне. По-ниският GWP означава, че помпата е по-малко замърсяваща. GWP на R 290 е 3, който е много по-нисък от GWP на традиционните хладилни агенти, като R 410A (2088) и R 32 (675).
  • По-малко замърсяване на въздуха. R 290 е естествен газ, който не съдържа хлорфлуорвъглеводороди (ХФВ). ХФВ са замърсители на въздуха, които допринасят за образуването на озонова дупка и глобалното затопляне.
  • По-висока ефективност. Високотемпературните помпи на газ R 290 са по-ефективни от традиционните помпи, което означава, че консумират по-малко енергия за отопление или охлаждане на помещението.
  • По-ниски разходи за поддръжка. Високотемпературните помпи на газ R 290 са по-малко сложни от традиционните помпи, което означава, че са по-лесни за поддръжка и ремонт.

Къде се използват високотемпературните помпи на газ R 290?

Високотемпературните помпи на газ R 290 са особено подходящи за отопление и охлаждане на помещения с високи температури, като например производствени помещения, търговски обекти и обществени сгради. Те могат да осигурят отопление с температури до 80 °C и охлаждане с температури до 45 °C.

Бъдещето на високотемпературните помпи на газ R 290

Високотемпературните помпи на газ R 290 все още са сравнително нова технология, но се очаква да се утвърдят като доминиращ вид климатична техника в бъдеще. Това се дължи на редица предимства, които предлагат, включително:

  • По-нисък потенциал за глобално затопляне
  • По-малко замърсяване на въздуха
  • По-висока ефективност
  • По-ниски разходи за поддръжка

С намаляването на използването на традиционните хладилни агенти, високотемпературните помпи на газ R 290 са все по-популярна алтернатива за отопление и охлаждане на помещения с високи температури.

Термопомпи MAXA на R 290

Компанията MAXA е пионер в производството на високотемпературни помпи на газ R 290. Продуктите на MAXA са висококачествени и надеждни, и предлагат всички предимства на този вид климатична техника.

Серия i-290 на MAXA включва високотемпературни помпи на газ R 290 с мощност от 6 kW до 50

Търсачка: